podvelka.si    
   

 Zadetki za podvelka.si  
   
   


Občina Podvelka

Občina Podvelka na podlagi 53.a člena zakona o prostorskem načrtovanju objavlja na svetovnem spletu usklajen Občinski prostorski načrt Občine Podvelka.
http://www.podvelka.si/ - Več rezultatov iz te strani

občina podvelka

© Spletni portal občine PODVELKA, Vse pravice pridržane, 2010 | Pravno obvestilo | RR
http://www.podvelka.si/index.php?panoga=4&gumb=kultura&jez=1&pg=drug - Več rezultatov iz te strani

Združenje občin Slovenije: Združenje občin Slovenije

Združenje občin Slovenije (ZOS) bo skupaj z Skupnostjo občin Slovenije in z Združenjem mestnih občin vložilo zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o ...
http://www.zdruzenjeobcin.si/ - Več rezultatov iz te strani

Občine | Skupnost občin Slovenije

Naziv občine Župan/županja Št. prebivalcev Površina (km2) E-naslov; Ajdovščina: Tadej Beočanin: 18892: 24520: [email protected]: Ankaran: Gregor Strmčnik
http://skupnostobcin.si/obcine/ - Več rezultatov iz te strani

www.mddsz.gov.si

REGISTER IP Ime invalidskega podjetja Sedež IP: Kraj Pošta ID DDV MATIČNA ŠT. CRI Celje d.o.o. Oblakova 34 Celje SI 58936467 BODOČNOST MARIBOR d.o.o.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/excel/invalidi_vzv/register_podjetij_IP_objava.xls - Več rezultatov iz te strani

     1    2    3      Naslednja stran »

   
Povej prijatelju       Dodaj med priljubljene  Pošlji e-mail    Priljubljena!


   Domov - Dodaj med priljubljene - Stečaj
Copyright © 2008 - 2015